NYHEDER

Lægeerklæringer med børnesygdomme

Pr. 5. oktober 2009 blev de gamle uarbejdsdygtighedserklæringer afløst af en ny mulighedserklæring, der kræver, at arbejdsgiver og medarbejder i fællesskab udfylder den første del, hvorefter lægen udfylder anden del.

Mulighedserklæringen kan blandt andet anvendes, hvis arbejdsgiveren og medarbejderen er i tvivl om, hvilke arbejdsopgaver medarbejderen kan udføre på trods af sygdommen.
 
Men arbejdsgiveren kan ifølge en uskrevet arbejdsretlig grundsætning stadig bede om en mere simpel lægeerklæring, der blot bekræfter, at medarbejderen har lovligt forfald på grund af sygdom, og hvor længe. Dette fremgår af forarbejderne til lovændringen og er også efterfølgende blevet skriftligt bekræftet af Beskæftigelsesministeriet.
 
læs mere
« Tilbage