NYHEDER

En askesky betyder ikke i sig selv force majeure

Sådan står det i købeloven, der dog samtidig fritager sælgeren for erstatningsansvarspligten, hvis der er tale om force majeure.

Force majeur: uforudsigelighed og umulighed
Når vi taler om force majeure skal der for det første være tale om hændelser, som er uden for parternes kontrol, og som man ikke kunne tage højde for ved aftaleindgåelsen – Det være sig borgerkrig, orkan, strejker eller krig.

Et vulkanudbrud kan skabe force majeure
Et vulkanudbrud forekommer så sjældent, at også dette henhører til de uforudsigelige begivenheder og kan derfor skabe en force majeure tilstand. Ud over uforudsigeligheden skal der også være tale om umulighed, hvis du skal være undtaget fra erstatningsansvarspligten. Mange er dog ikke opmærksomme på dette.

Sælger skal forsøge alternative veje
Når vi taler om umulighed, er en sælger ikke nødvendigvis fri for ansvar, hvis en askesky betyder at det bestilte vareparti bliver forsinket, hvis den samme vare kan skaffes ad anden vej. Hvis varen kan skaffes fra eksempelvis Hamborg med andet transportmiddel end fly, skal man forsøge dette. Erstatningsansvaret er strengt, når det gælder standardvarer (genusvarer).

Øgede transportudgifter går til sælger
Helt konkret betyder det, at risikoen for højere priser for at købe varen og øgede transportudgifter er din, hvis du er sælger. Dog er der en offergrænse, og man vil ikke kunne påtvinge sælger en økonomisk ruin. Det er dog svært at sige, hvor grænsen går.

Husk at tjekke købsaftalen
Mange virksomheder har fastsat individuelle vilkår, og det er derfor vigtigt at se på købeaftalen eller samhandelsvilkårene. Typisk vil man kunne finde en klausul om, at leveringstiden udskydes i et antal dage i tilfælde af force majeure.

Køber kan hæve købet hvis force majeure
Hvis det er umuligt for dig at fremskaffe varen andetsteds, og der dermed foreligger en regulær force majeure, kan køber hæve købet på grund af forsinkelse, men altså ikke kræve erstatning for evt. forøgede omkostninger ved at skulle foretage dækningskøb et andet sted.

Kontakt gerne Dansk Erhverv i tvivlstilfælde.

« Tilbage