NYHEDER

Flere frekvenser til trådløse mikrofoner

IT- og Telestyrelsen foreslår i en ny høring, at det fra 1. november 2010 skal være muligt at anvende ledige frekvensressourcer i frekvensbåndet 470-790 MHz til trådløse mikrofoner uden tilladelse.

Den foreslåede ændring vil betyde, at man ikke længere behøver at ansøge IT- og Telestyrelsen om at få udstedt en individuel tilladelse, hvis man vil anvende frekvenserne til laveffekts radioanlæg.

En afgørende forudsætning for anvendelsen af frekvenser uden tilladelse er dog, at anvendelsen ikke forstyrrer eller lader sig forstyrre af anvendelse af frekvenser i frekvensbåndet til broadcast. Frekvensbåndet 470-790 MHz er allokeret primært til broadcast (digitalt terrestrisk tv – DTT – med individuel tilladelse til frekvensanvendelse). Anden anvendelse må ikke forstyrre anvendelsen til broadcast. Anvendelsen af frekvenserne til broadcast vil med IT- og Telestyrelsens forslag stadig have forrang frem for anden anvendelse.

Hvilke rettigheder, som skal respekteres, vil fremgå af bekendtgørelsen om anvendelse af frekvenser uden tilladelse, og de nærmere tekniske vilkår bliver fastsat i en radiogrænseflade. Af hensyn til gennemsigtighed vil IT- og Telestyrelsen på sin hjemmeside stille et kort til rådighed, som vil gøre det let at få et overblik over, hvilke frekvenser der kan anvendes til formålet uden samtidig at forstyrre broadcastanvendelsen i frekvensbåndet.

Det er særligt brugere af trådløse mikrofoner, in-ear monitoring og lignende, som har efterspurgt muligheden for at anvende frekvensbåndet 470-790 MHz.

Der er frist for afgivelse af høringssvar den 6. september 2010. læs mere her

« Tilbage