OM PROFESSIONEL ELEKTRONIK

Professionel Elektronik

Foreningens formål er dels at varetage medlemsvirksomhedernes overordnede interesser af organisatorisk og politisk karakter dels at virke som fagligt og kollegialt forum. Disse formål omfatter blandt andet:

Overordnede interesser:

 1. Varetage branchens interesser, herunder blandt andet over for lovgivningsmagten, de udøvende myndigheder og andre organisationer, sammenslutninger, m.v. såvel i Danmark som i udlandet
 2. Fremme kendskabet til medlemsvirksomhederne og kendskabet mellem medlemsvirksomhederne
 3. Samarbejde omkring messer/udstillinger
 4. Samarbejde med og påvirkning af fagpressen
 5. yde bistand i alle spørgsmål af almen betydning for branchen

Faglige og kollegiale formål:

 1. Fremme samarbejdet mellem medlemmerne og skabe et loyalt og kollegialt forhold i konkurrencen
 2. Fungere som et fagligt/socialt netværk for branchens virksomheder og medarbejdere med henblik på blandt andet at skabe korpsånd blandt medlemskredsen og dens medarbejdere
 3. Samle interessegrupperinger i ERFA-grupper med henblik på faglig rettet erfaringsudveksling og information
 4. Tilbyde faglig konkret medlemsinformation
 5. Bidrage til højnelse af medlemmernes professionelle standard f.eks. ved uddannelses- og oplysningsvirksomhed
 6. Udarbejde brancherettede statistikker og analyser

 

PE's strategi

Vision: ”Vi vil skabe en forening, hvor vi deler viden om forretningsudvikling på tværs af branchen”.
Mål: ”vi vil have en positiv tilvækst af medlemmer år for år”.

Se hele PE's strageiplan og tilhørende baggrundsdokument